Kaszubszczyzna
Kaszubszczyzna

Zasięg terytorialny i podziały

Kaszuby północne
Kaszuby środkowe
Kaszuby południowe

Charakterystyka
 

Teksty gwarowe:
Kaszuby północne
Rumia
Tekst 1
Łężyce
Tekst 2
Starzyno
Tekst 3
Kaszuby środkowe
Leźno
Tekst 1
Cewice
Tekst 2
Kartuzy
Tekst 3
Kaszuby południowe
Czyczkowy
Tekst 1
Kościerzyna
Tekst 2

Łubiana
Tekst 3

Kaszubszczyzna wczoraj i dziś
  
Kultura ludowa
I. Kultura niematerialna Kaszub
II. Kultura materialna Kaszub
 
Literatura


 
Kaszubi zamieszkują dziś niewielki zwarty obszar (etniczny) Pomorza Gdańskiego. Wisła jest granicę wschodnią, zachodnią ujście Piaśnicy do Bałtyku, południową Brda (linia Czersk – Swornegacie), północną Bałtyk i płw. Hel. Nieco Kaszubów osiedliło się po 1945 r. w okolicach Bytowa, Miastka i Lęborka.

Jest to wschodni skrawek większego (w. XII-XIII po Parsętę i Kołobrzeg) terytorium Pomorza, które ulegało powolnej germanizacji. Kaszubszczyzna zawsze wykazywała wewnętrznie zróżnicowanie, pogłębiające się w warunkach izolacji, np. w czasach krzyżackich.

 

Mapę sporządzono na podstawie:Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości w regionie, w: J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder,  Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999, s. 190.

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS