Wprowadzenie

Wprowadzenie do kompendium

 
Podziękowania Halina Karaś
Wstęp Halina Karaś
Cele kompendium Halina Karaś
Kompendium jako platforma edukacyjna Halina Karaś
Zakres kompendium Halina Karaś
Struktura i zawartość kompendium Halina Karaś
Sposoby zapisu tekstów gwarowych Halina Karaś

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS