Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Analogia

Analogia – upodabniający wpływ jednej jednostki językowej na inną. Analogia odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie we fleksji. Skutkiem analogii są różnorodne wyrównania, zarówno w zakresie końcówek, jak i tematów fleksyjnych. Zob. Wyrównania analogiczne we fleksji, Wyrównania końcówek w formach fleksyjnych, Wyrównania tematów fleksyjnych.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS