Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Cecha gwarowa

Cecha gwarowa. Jeśli terminy gwara i dialekt traktowane są jako synonimy (por. Dialekt ludowy), to również pojęcie cechy gwarowej jest tożsame z pojęciem cechy dialektalnej. Jeśli natomiast gwara traktowana jest jako wyodrębniająca się terytorialnie i językowo część dialektu, to wtedy przez cechę gwarową należy rozumieć właściwość mowy użytkowników danej gwary różnicującą tę gwarę w porównaniu z językiem ogólnym lub innymi gwarami i dialektami, np. gw. spiskie byf (← bych) w porównaniu z małopolskim dialektalnym południowo-zachodnim byk (← bych) i dialektalnym śląskim bych (zob. Aoryst).

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS