Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Czasownikowe formy nieosobowe

Czasownikowe formy nieosobowe w gwarach występują częściej niż w języku ogólnym, por. np. pali, suszy, łamało drzewa, łupło dźwierkami, w gazecie stojało, niejednokrotnie z zaimkiem nieokreślonym, onołono grzmi (częste w gwarach łowickich). Zarazem jednak czasem zamiast form nieosobowych występują formy osobowe czasowników, np. wzięli go ku wojsku zamiast wzięto go do wojska, także w trybie przypuszczającym – jakby pojechał, toby zdążył zamiast jeśli by się pojechało, to by się zdążyło. Formy nieosobowe na ‑no, ‑to w gwarach ludowych nie występują.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS