Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Dialekt ludowy

Dialekt ludowy – zespół gwar ludowych używanych na większym obszarze, termin nadrzędny w stosunku do gwary ludowej. Zob. więcej: Podstawy dialektologii/ I. Czym zajmuje się dialektologia?/ 1.1. Definicja dialektologii, jej przedmiot, zadania i terminy.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS