Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Dialektologia a inne dyscypliny badawcze

Dialektologia a inne dyscypliny badawcze – zob. Podstawy dialektologii / I. Czym się zajmuje dialektologia? / 1.6. Dialektologia a inne dyscypliny badawcze.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS