Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich (D. lp. rzecz. ż.)

  

Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich (D.lp. rzecz. ż.) – w gwarach w rzeczownikach miękkotematowych w odmianie samogłoskowej obok końcówki -i/-y zgodnej z językiem ogólnopolskim częsta jest archaiczna końcówka -e, np. cybule, granice, kosule / koszule, z piwnice, do kuchnie, do studnie. Występuje ona na południu Polski: na Śląsku, w południowej i środkowej Małopolsce (po Brzozów, Biłgoraj, Lubartów na wschodzie, Kozienice, Opatów, Radomsko, Łask na północy), ale na Lubelszczyźnie sięga jeszcze dalej na południe, niż to wynika z danych atlasowych. Obejmuje także południowo-zachodnią Wielkopolskę. Notowano ją również na Mazowszu nad dolnym Wieprzem, w okolicach Łukowa, koło Siedlec, Ryk i Garwolina. W języku ogólnym końcówka ta została wyparta w XVIII w.

 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS