Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Dyspalatalizacja

Dyspalatalizacja (łac. dis‑ = roz‑, w złożeniach ‘przeciwstawieństwo, pozbawienie + palatalizacja). Zob. Depalatalizacja.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS