Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Fleksja

Fleksja (łac. flexio ‘zginanie, zmienianie’) to odmiana wyrazów, a także dział gramatyki obejmujący deklinację i koniugację. Zob. Odmiana liczebników, Odmiana przymiotników, Odmiana rzeczowników, Odmiana zaimków, Czas przeszły, Czas przyszły, Czas teraźniejszy, Tryb przypuszczający, Tryb rozkazujący, Imiesłowy.

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS