Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca

Fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca – dźwięczna wymowa wygłosowej spółgłoski (z wyjątkiem półotwartej) wyrazu poprzedzającego przed samogłoską lub spółgłoską półotwartą wyrazu po nim następującego (brad Ali, sad Marka = brat Ali, sad Marka) Zob. Fonetyka międzywyrazowa zróżnicowana regionalnie.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS