Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Frazeologizmy gwarowe

Frazeologizmy gwarowe (czyli gwarowe związki frazeologiczne) to jednostki słownikowe będące ustabilizowanymi połączeniami wyrazów (wyrażeniami, zwrotami, frazami) o znaczeniu innym niż to, które wynika ze znaczenia ich składników. Zob. Frazeologia gwarowa.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS