Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Grupy spółgłoskowe strz, zdrz, trz, drz

Grupy spółgłoskowe strz, zdrz, trz, drz w gwarach. Grupy spółgłoskowe trz, drz, strz, zdrz na dużym obszarze Polski, powszechnie w Małopolsce i Wielkopolsce, są wymawiane jako cz, dż, szcz, żdż, np. czeba, dżewo, szczelać, żdżymnąć sie = trzeba, drzewo, strzelać, zdrzemnąć się. Na skutek upodobnienia i uproszczenia grupy te identyfikują się ze spółgłoskami cz, dż i grupami szcz, żdż, dlatego na tych obszarach np. wyrazy trzy, trzysta i czy, czysta brzmią tak samo, tzn. jako czy, czysta. Wymowa ta jest charakterystyczna nie tylko dla gwar, ale także dla regionalnych odmian polszczyzny (częsta jest np. w Krakowie), choć nie ma aprobaty normatywnej. Nierzadka jest też na dawnych Kresach Wschodnich, zwłaszcza południowo-wschodnich.

 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS