Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Gwary mieszane

Gwary mieszane występują na pograniczu dwu (lub więcej) dialektów ludowych, powstają też na styku różnojęzycznych gwar. Charakteryzują się tym, że występują w nich na przemian cechy graniczących zespołów gwarowych. Od gwar przejściowych różnią się przemieszaniem cech dialektalnych w tych samych pozycjach fonetycznych i kategoriach gramatycznych, brakiem konsekwencji w ich występowaniu. Przykładem gwar mieszanych mogą być dialekty pogranicza polsko-słowackiego, w których przemieszane są formy z głoskami sonantycznymi (sylabotwórczymi) lub bez nich (zob. Sonanty), np. zrno = ziarno, gornek = garnek; spółgłoski g i h w tych samych pozycjach, np. pograbać, humno = gumno; grupy tret i trat (zob. Przestawka), np. drogadraha = szosa, tlet i tlat, np. głowa, gławnie. W literaturze przedmiotu można też spotkać nazwę dialekty mieszane. Por. Nowe dialekty mieszane na ziemiach zachodnich i północnych, Nowsze dialekty mieszane.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS