Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Hipotaksa

Hipotaksa (grec. hypó ‘pod’ + grec. táksis ‘uporządkowanie’) to stosunek składniowej podrzędności, także zdania złożone podrzędnie. Przeciwieństwem hipotaksy jest parataksa. Zob. Składnia dialektalna.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS