Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Iloczas

Iloczas to zjawisko językowe polegające na opozycji samogłosek długich i krótkich, które nie ma nic wspólnego z emfatycznym wzdłużaniem samogłoski (por. taaka ryba), lecz jest cechą dystynktywną. Oznacza to, że dwa wyrazy różniące się tylko długością samogłoski mają odmienne znaczenie, np. lit. kasti ‘kopać’ i kāsti kąsać’. Polszczyzna odziedziczyła iloczas z języka prasłowiańskiego (przodka wszystkich języków słowiańskich) i zachowała do przełomu XV/XVI w. Po zaniku iloczasu dawne samogłoski długie zamieniły się w samogłoski pochylone (ścieśnione), które następnie zaginęły w języku ogólnopolskim (XVIII-XIX w.), ale zachowały się w części dialektów jako odrębne dźwięki. Por. Dialekty polskie – historia.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS