Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Izofona

Izofona (izo‑: w złożeniach z grec. isos ‘jednakowy, równy’ + grec. phōnē ‘dźwięk, głos’) to linia wytyczająca na mapie językowej rozpowszechnienie danego zjawiska fonetycznego, np. mazurzenia, asynchronicznej wymowy spółgłosek wargowych miękkich czy przejścia wygłosowego ‑ch → ‑k.  Zob. Izoglosa.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS