Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Izoleksa

Izoleksa (izo‑ + grec. léksis ‘słowo, wyraz’) to linia na mapie językowej obrazująca fakty leksykalne, czyli słownikowe (np. zasięg wyrazu kociuba ‘pogrzebacz’ lub znaczenia wyrazu babka). Zob. Izoglosa.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS