Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Izomorfa

Izomorfa (izo‑ + grec. morphé ‘kształt, forma’) to linia na mapie językowej ukazująca zasięg zjawisk morfologicznych (fleksyjnych i słowotwórczych), np. końcówki celownika lp. rzeczowników męskich -owiu, resztek aorystu czy przyrostka zdrabniającego ‑yszek). Zob. Izoglosa.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS