Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Izosyntagma

Izosyntagma (izo‑ + grec. sỳntagma ‘zestawienie’) to linia na mapie językowej przedstawiająca określone zjawisko składniowe, np. składnię typu pięć hektary. Zob. Izoglosa.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS