Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Kompozycja

Kompozycja (łac. compositio ‘połączenie, zestawienie’) – tworzenie nowych wyrazów poprzez łączenie wyrazów (tematów słow.) w jedną formalną i znaczeniową całość. Rezultatem kompozycji są wyrazy złożone (złożenia i zrosty). Łączenie to odbywa się bezpośrednio bez użycia formantów słowotwórczych (powstają wtedy zrosty, np. pustanoc ‘noc czuwania nad zmarłym’, chleburad ‘ktoś łasy na chleb’, paniłaska ‘łasica’) lub za ich pomocą (rezultatem procesu są złożenia, np. wielgolen ‘gatunek lnu’, wszobij ‘gęsty grzebień’, kopidół ‘grabarz’, moczypysk ‘pijak’). Termin ten bywa też stosowany na określenie rezultatów tego procesu, czyli samych wyrazów złożonych. Por. Derywacja, Ekspresywne nacechowanie wypowiedzi, Słownictwo ekspresywne.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS