Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Konsonantyzm


Konsonantyzm (łac. consonans ‘spółgłoska’) to zasób spółgłosek systemu językowego (np. danej gwary), ich właściwości i wzajemne stosunki. Zob. Asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich, Depalatalizacja, Grupy spółgłoskowe w dialektach, Hipertrofia palatalności spółgłosek tylnojęzykowych, Jabłonkowanie, Mazurzenie, Przejście wygłosowego ‑ch w ‑k, Rozpodobnienie, Spółgłoski protetyczne, Spółgłoski przedniojęzykowe, Spółgłoski środkowojęzykowe, Spółgłoski tylnojęzykowe.

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS