Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Kontynuanty staropolskiego a długiego

Kontynuanty staropolskiego ā długiego. Kontynuanty dawnego ā długiego to samogłoska á pochylone, która stanowi dźwięk pośredni między samogłoską a i o, lub całkowicie utożsamia się z samogłoską o (por. trowa, ptok, godo), oraz a jasne (trawa, ptak, gada). Pochylone a może też być wymawiane dwugłoskowo z drugim elementem w postaci u niezgłoskotwórczego, czyli może ulegać dyftongizacji (trawa, trołwa, ptak, ptołk, ptółk).  O zasięgach tej wymowy zob. Samogłoska pochylona a, Samogłoski pochylone.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS