Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Kontynuanty staropolskiego e długiego

Kontynuanty staropolskiego ē długiego. Kontynuanty dawnego ē długiego to é pochylone, głoska bądź pośrednia między i/y oraz e, por. chleyb, seyr, pogrzyp, bądź przy podwyższeniu artykulacji z silniejszym ścieśnieniem utożsamiająca się z samogłoską y (syr, chlyb, pogrzyb) lub na niektórych terenach po spółgłoskach miękkich z i (chlib, śnig). Przy obniżeniu natomiast artykulacji (rozszerzeniu) identyfikuje się z e jasnym. Zob. Samogłoska pochylona e, Samogłoski pochylone.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS