Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Mianownik liczby pojedynczej rzeczowników męskich

Mianownik liczby pojedynczej rzeczowników męskich. W mianowniku lp. rodzaju męskiego występuje końcówka ‑u w imionach spieszczonych, np. Stasiu, Zbysiu, obocznie Stachu, Zbychu, i w zdrobnieniach miękkotematowych, typu wujciu, dziadziu, gościu w gwarach wielkopolskich i kujawskich, małopolskich (bez Lubelszczyzny), śląskich. W ten sposób dokonuje się zrównanie form mianownika i wołacza lp. (M. = W.) wymienionych rzeczowników.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS