Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Miejscownik liczby mnogiej rzeczowników

Miejscownik liczby mnogiej rzeczowników. Miejscownik lmn. ma zasadniczo końcówkę ‑ach (małopolskie -ak na skutek przejścia wygłosowego -ch > -k, spiskie -af w wyniku przejścia wygłosweg -ch > -f), ale na południowym Śląsku trafia się również ‑och: we stawoch, na żarnoch, w dawnej polszczyźnie (XIV-XVI w.) końcówka ograniczona regionalnie do południa Polski (Małopolska i Śląsk).


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS