Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Narzecze

Narzecze. Termin językoznawczy coraz rzadziej stosowany. Tradycyjnie narzecze oznaczało jednostkę terytorialnie i etnicznie większą niż dialekt czy gwara. Dziś używa się go częściej w opisie języków egzotycznych.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS