Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Nazwy ekspresywne

Nazwy ekspresywne (łac. expressio ‘wyrażenie, wyrazistość’) odznaczają się sugestywnością, wyrazistością. Wyrażają dodatni bądź ujemny stosunek emocjonalny mówiącego. Nazwy ekspresywne w gwarach są bardzo liczne, por. np. fifołk ‘mędrek’, glacołka ‘łysy – o człowieku’, zdechlołk ‘człowiek chorowity’, zbabraniec ‘brudas’; dziyciontecko, syneczek itd. Por. Słownictwo ekspresywne, Spieszczenia, Zdrobnienia, Zgrubienia.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS