Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Parataksa

Parataksa (grec. parataksis ‘ustawienie, szyk’) to termin używany w odniesieniu do zdań złożonych współrzędnie, rzadziej do współrzędnych składników zdania pojedynczego. Przeciwieństwem parataksy jest hipotaksa. Zob. Składnia dialektalna.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS