Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Podwojenie s, ś

  

Podwojenie s, ś. Zjawisko przedłużonej wymowy i w rezultacie (dziś nieemfatyczne) podwajanie spółgłosek s, ś w niektórych wyrazach: błosso, z lassa, wiśsi, wiessak, sporadycznie miesso, rossa, kossa, występuje głównie w środkowej i północnej części dialektu małopolskiego. W najbardziej rozpowszechnionych wyrazach z przedłużoną wymową s (las, boso, wisieć, wieszać) sięga jednak znacznie dalej: na południu po Nowy Targ, a na zachodzie po Wieluń. W wyniku rozpodobnienia grupy ss powstaje sc, ść (czyli jedna ze spółgłosek szczelinowych s zostaje zastąpiona spółgłoską zwarto-szczelinową), stąd wymowa: błosco, z lasca, w leście, wiści, wiścieć; takie rozpodobnienie nie zawsze jednak zachodzi w odniesieniu do spółgłosek miękkich, w tym wypadku – na skutek antycypacji miękkości – miękkość wyodrębnia w postaci joty, a więc mówi się w lejsie, wiejso, zawiejsiuł (a nie w leście). Omawiane zawisko ma charakter wyraźnie leksykalny, gdyż występuje tylko w kilku wyrazach, natomiast nigdy nie pojawia się w innych wyrazach, takich jak: nosy, głosy, włosy, nosić, prosić itp. Może być przejawem przesady poprawnościowej związanej z powszechną w Małopolsce tendencją do upraszczania grup spółgłoskowych, czyli unikania wymowy, typu droszy, długszy /  długsy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS