Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Prowincjonalizm

Prowincjonalizm. Termin stosowany dawniej (m.in. przez A. Mickiewicza) na określenie regionalizmu. Dziś już nieco przestarzały, wychodzący z użycia i nacechowany pejoratywnie. Zob. Regionalizm, Regionalne odmiany polszczyzny.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS