Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Przednia artykulacja a jasnego

Przednia artykulacja a jasnego w gwarach. Samogłoska jasna a to kontynuant staropolskiego a krótkiego, które prawie na całym obszarze gwarowym jest wymawiane jako a. Artykulacja a jasnego różni się od ogólnopolskiej na północnym krańcu Mazowsza i w części wschodniej Mazur, gdzie a uległo przesunięciu ku przodowi i zwężeniu w ae; głoska ta miękczy poprzedzające spółgłoski tylnojęzykowe k, g, ch: strzechiae, matkiae, kiaenień = strzecha, matka, kamień. Zmiękczenie to zostaje nawet po cofnięciu artykulacji przedniej a, por. giarnek, blachia, kiapusta, drogia.

 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS