Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Samogłoski epentetyczne

Samogłoski epentetyczne to inaczej samogłoski wstawne, czyli wtórne samogłoski, zazwyczaj dodawane po to, by uniknąć spiętrzonych grup spółgłoskowych, najczęściej samogłoska e (zob. Ruchome e), sporadycznie i lub y. Zob. Samogłoski wstawne.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS