Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Samogłoski nagłosowe

Samogłoski nagłosowe w gwarach są często poprzedzone spółgłoskami protetycznymi, np. jizba, łosa, harenda = izba, osa, arenda. Zob. Labializacja, Prejotacja, Prelabializacja, Przydech.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS