Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Samogłoski w dialektach

Samogłoski w dialektach. Zob. Dyftongiczna wymowa samogłosek, Iloczas, Oboczność ew//ow, Przegłos, Przejście nagłosowego ra‑ w re, Przejście nagłosowego ja‑ w je, Rozszerzenie artykulacyjne, Rozziew artykulacyjny, Ruchome e, Samogłoski jasne, Samogłoski nagłosowe, Samogłoski nosowe, Samogłoski pochylone, Samogłoski przed spółgłoskami nosowymi, Samogłoski przed spółgłoskami półotwartymi ustnymi, Samogłoski ścieśnione, Samogłoski wstawne, Systemy fonologiczne samogłoskowe, Wokalizm, Wtórna nosowość, Zanik nosowości.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS