Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Samogłoski wstawne

Samogłoski wstawne (inaczej: epentetyczne) to wtórne samogłoski, głównie e: Pieter, wiater (zob. Ruchome e), wyjątkowo i, y, zwłaszcza w grupie sr, śr: syroka, siroda = sroka, środa. Zjawisko to jest rezultatem tendencji do unikania spiętrzonych → grup spółgłoskowych.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS