Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Siakanie

Siakanie. Termin używany często zamiennie z terminem sziakanie (jabłonkowanie). Niekiedy rozróżnia się siakanie i sziakanie, rozumiejąc przez siakanie wymowę sz jako ś, głównie w wyrazach zapożyczonych: śpagat, śnurek, śklonka = szpagat, sznurek, szklanka. W tym ujęciu siakanie ma charakter ogólnodialektalny.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS