Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Spółgłoski środkowojęzykowe

Spółgłoski środkowojęzykowe (ś, ź, ć, ) różnią się od tychże w języku ogólnym innym zakresem występowania. Na niewielkim obszarze (południowy Śląsk, Warmia, Mazury) zmieszały się z sz, ż, cz, (zob. Jabłonkowanie, Siakanie, Sziakanie), a na Kaszubach spółgłoski ś, ź, ć, ulegają stwardnieniu (kaszubienie). W polszczyźnie kresowej zamiast ś, ź, ć, występuje lekko zmiękczone przedniojęzykowo-zębowe s’, z’, c’, dz’: c’iemno, m’iłos’c’, s’iedz’i. Wymowę tego typu żartobliwie nazywa się „sliedz’ikowaniem”. Spółgłoska ń w gwarach północnokresowych twardnieje przed następującą spółgłoską twardą: słonce, wilenska. Spółgłoska ń w wielu gwarach na terenie Polski przed spółgłoską szczelinową, rzadziej w wygłosie, przechodzi w j lub nosowe į: pajski, czyj = pański, czyń lub paįski, czyį.

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS