Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Spółgłoski

Spółgłoski w dialektach. Zob. Asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich, Grupy spółgłoskowe w dialektach, Hipertrofia palatalności spółgłosek tylnojęzykowych k’, g’, Jabłonkowanie, Konsonantyzm, Mazurzenie, Przejście wygłosowego ‑ch w ‑k, Siakanie, Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, Spółgłoski protetyczne, Spółgłoski przedniojęzykowe, Spółgłoski środkowojęzykowe, Spółgłoski tylnojęzykowe, Spółgłoski wargowe, Spółgłoski wstawne, Systemy fonologiczne spółgłoskowe w dialektach, Szadzenie, Sziakanie, Wałczenie.

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS