Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Statystyka w dialektologii

Statystyka w dialektologii. Badania ilościowe w dialektologii polskiej mają tradycję sięgającą 20-lecia międzywojennego. Wprowadził je Witold Doroszewski, widząc możliwość przedstawienia za pomocą danych liczbowych i procentowych stosunku mowy jednostki (idiolektu) do mowy ogółu (dialektu). Drugim problemem, który zyskał w szeregu prac warszawskiej szkoły dialektologicznej opis statystyczny, jest problem funkcji, które elementy językowe (fonetyczne) mogą pełnić w formach wyrazowych, oraz zagadnienie zmian tych funkcji, ich występowania i zaniku. Współcześnie metody statystyczne znajdują zastosowanie przede wszystkim w badaniach nad środowiskowymi odmianami komunikatywnymi języka prowadzonymi przez socjolingwistów. Zob. więcej: Podstawy dialektologii/ IV. Jak badamy i opisujemy gwary?/ 4.6. Główne nurty metodologiczne w dialektologii. Szkoły dialektologiczne.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS