Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Stwardnienie w' w grupach św', ćw', dźw'

Stwardnienie w’ w grupach św’, ćw’, dźw’, czyli wymowa typu śwat, ćwerć, nedźwedź wiąże się z asynchroniczną wymową spółgłosek wargowych miękkich. Jest wynikiem redukcji spółgłoski szczelinowej w grupach spółgłoskowych powstałych z rozłożenia w’ w połączeniach św’, ćw’, dźw’. Zob. Uproszczenia grup spółgłoskowych powstałych w wyniku asynchronicznej wymowy spółgłosek wargowych miękkich.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS