Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Superstrat językowy

Superstrat językowy to ślady języka ludności napływowej w systemie językowym ludności etnicznej danego obszaru. Może to być np. przyswojenie nowych głosek lub zmiana wymowy własnych pod wpływem języka obcego, zapożyczenia, kalki. Superstrat językowy w gwarach śląskich to – przykładowo – słownictwo pochodzenia niemieckiego: trefić ‘spotkać’, nic wert ‘nic nie wart’, presować ‘prasować’. Por. Substrat językowy.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS