Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Ubezdźwięcznienie

Ubezdźwięcznienie – to zjawisko utraty dźwięczności przez spółgłoskę dźwięczną, por. suflata, jinwalita = szuflada, inwalida, rodzaj upodobnienia pod względem dźwięczności (zob. Upodobnienie fonetyczne). Ubezdźwięcznienie może zachodzić w jednym wyrazie (np. pukiet = bukiet, tykta = dykta) lub też na granicy dwóch wyrazów i w formach historycznie złożonych, np. ukratem = ukradłem (zob. Fonetyka międzywyrazowa zróżnicowana regionalnie, Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne). Może być skutkiem wyrównań tematu do postaci z ubezdźwięcznieniem, np. kłótek (grupa dk w kłódka wymawiana jest bezdźwięcznie jak tk: kłótka), besu – besem (bo bes: wygłosowe -z w wyrazie bez wymawiane bezdźwięcznie jako -s).

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS