Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Warianty językowe

Warianty językowe to inaczej formy oboczne, czyli występujące w dwóch lub więcej postaciach. Mogą to być: 1) warianty fonetyczne (zob. Warianty wymowy w dialektach), 2) warianty fleksyjne, czyli takie formy fleksyjne (odmiany) wyrazów, w których występują różne końcówki, a formy te wyrażają to samo, np. D. lp. rzeczowników męskich: woza // wozu, lasa // lasu; 3) warianty leksykalne (słownikowe), czyli wyrazy występujące w dwóch lub więcej postaciach zróżnicowanych, tj. charakteryzuące się odmienną budową wyrazu i odmiennym rodzajem, por. klusek – kluska, lub czasem nietypową postacią fonetyczną, np. chrobak – robak.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS