Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Wokalizm

Wokalizm (łac. vocalis 'samogłoska'). Zasób samogłosek systemu językowego (np. danej gwary), ich właściwości i wzajemne stosunki (czyli istniejące między nimi opozycje fonologiczne). Zob. Dyftongiczna wymowa samogłosek, Iloczas, Oboczność ev//ov, Przegłos, Przejście nagłosowego ra‑ w re, Przejście nagłosowego ja‑ w je, Rozszerzenie artykulacyjne, Rozziew artykulacyjny, Ruchome e, Samogłoski jasne, Samogłoski nagłosowe, Samogłoski nosowe, Samogłoski pochylone, Samogłoski przed spółgłoskami nosowymi, Samogłoski przed spółgłoskami półotwartymi ustnymi, Samogłoski ścieśnione, Samogłoski wstawne, Systemy fonologiczne samogłoskowe, Wtórna nosowośćZanik nosowości.

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS