Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Wołacz lp. rzeczowników

Wołacz lp. rzeczowników. W gwarach, podobnie jak w polszczyźnie potocznej, widoczna jest tendencja do zastępowania wołacza formą mianownika, zwłaszcza w imionach, np. Halinka, przyjdź do nas; Zbyszek, nie zapomnij o tym. Z kolei formy wołacza, zwłaszcza rzeczowników zdrobniałych i imion, mogą występować w funkcji mianownika, np. Władziu to zrobi; Krzychu powiedział. Zjawisko to obejmuje Małopolskę (bez Lubelszczyzny), Śląsk i Wielkopolskę.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS