Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Wpływy obce w gwarach

Wpływy obce w gwarach są dwojakiego pochodzenia, mogą być rezultatem bądź bezpośrednich kontaktów z innymi systemami językowymi, bądź pośrednich, z czym mamy do czynienia, gdy zapożyczenia obce przechodzą do gwar poprzez polski język ogólny. Najczęściej wpływom obcym ulegają gwary graniczące z innymi systemami językowymi (np. pogranicze polsko-czeskie, polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie, kresowe odmiany polszczyzny). Najczęściej wpływy obce w gwarach pojawiają się za pośrednictwem osób dwujęzycznych i mogą obejmować wszystkie poziomy języka, od fonetyki po słownictwo. Chronologicznie dzieli się wpływy obce na dawne i nowsze. W gwarach wpływy obce są ograniczone terytorialnie, pochodzą najczęściej z jednego najsilniej oddziałującego języka (np. wpływy ukraińskie w gwarach południowokresowych) i w największym stopniu obejmują leksykę. Por. Składnia dialektalna – wpływy obce, Słownictwo gwarowe – zróżnicowanie terytorialne, Wpływy obce we fleksji, Wpływy obce w słownictwie, Wpływy obce w słowotwórstwie, Zapożyczenia leksykalne.

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS