Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Wpływy obce w słowotwórstwie

Wpływy obce w słowotwórstwie. W słowotwórstwie wpływ języków obcych może ujawniać się w gwarach w zapożyczaniu formantów. Przykładowo – w pasie gwar pogranicza wschodniego (Suwalszczyzna, Podlasie) częsty jest przyrostek obcy -uk, charakterystyczny dla języka białoruskiego i litewskiego), np. bocianiuk, cieluk, gęsiuk, kurczuk, synuk. Pochodzenia wschodniego jest też przyrostek przymiotnikowy -eńki, np. chudzieńki, młodzieńki, skromnieńki.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS