Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Wyrównania analogiczne we fleksji

Wyrównania analogiczne we fleksji to zjawisko ujednolicania tematów i końcówek fleksyjnych wywołane wpływem form pokrewnych, ale nieusprawiedliwione rozwojem fonetycznym systemu. Przykładem takiego wyrównania mogą być formy M. lp. węż, dęb pod wpływem następnych przypadków węża, dębu, wężowi, dębowi itp. Por. Wyrównania końcówek w formach fleksyjnych, Wyrównania tematów fleksyjnych.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS