Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Zmiany w grupach spółgłoskowych

Zmiany w grupach spółgłoskowych. Zmiany w grupach spółgłoskowych polegają: 1) na ich uproszczeniach; 2) na procesach upodobnienia (asymilacji) i rozpodobnienia (dysymilacji), które mogą się łączyć z procesami wzmocnienia lub osłabienia artykulacji jednej ze spółgłosek w grupie; 3) na przestawce spółgłosek. Zob. Grupy spółgłoskowe.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS